ΓΝΩΜΗ

ΓΝΩΜΗ


¨΄Αγει δε προς το Φως την Αλήθειαν χρόνος" Μένανδρος

Μεταφέρει προς το φως την αλήθεια ο χρόνος
(Απόδοση Νότα Κυμοθόη)

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ! Γράφει η Νότα Κυμοθόη


painting N. Kimothoi(artnotakymothoe)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ!
Γράφει η Νότα Κυμοθόη
Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη
ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε!..
ΧΑΙΡΕ και ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ!..
 Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας κόρης
οπού επιλέχτηκε από όλες τις κόρες της γης
για να φέρει δίχως "άνδρα" παιδί εις τον κόσμον
είναι η μεγάλη ΑΡΧΗ της δύναμης Του
οπού φανερώνεται εις τους ανθρώπους!..
Ο εντολοδόχος Αρχάγγελος Γαβριήλ
έφερε την χαρμόσυνη είδηση στην Μαρία
πως θα τεκνοποιήσει με εντολή Θεού
υιόν δικό Του!..

Χρόνια Πολλά εις πολλά πολλά έτη!
Με φως και αγάπη
Νότα Κυμοθόη
Αυτό το γεγονός της Θείας ενανθρώπισης
εορτάζει σήμερα όλος ο κόσμος!..
Χαρά μεγάλη Ευαγγελισμού!..